Satın Al / Talep Et Alaçam     500 m³  Düzenli - aylık  Diğer kalite notu Kararlaştırılan fiyat
Satın Al / Talep Et Alaçam     500 m³  Düzenli - aylık  Diğer kalite notu Kararlaştırılan fiyat
Satın Al / Talep Et Alaçam  Kesilmiş kütükler  60 m³  Tek seferlik sipariş/teklif  III.B Kararlaştırılan fiyat
Sat Alaçam  Kesilmiş kütükler  1000 m³  Düzenli - aylık  Diğer kalite notu Kararlaştırılan fiyat