Sat Kayın  Kesilmiş kütükler  50 m³  Düzenli - haftalık  Diğer kalite notu Kararlaştırılan fiyat
Satın Al / Talep Et Kayın  Kaplamalı kütükler  100 m³  Düzenli - aylık  I. Kaplama kalitesi Kararlaştırılan fiyat