Sat Meşe  Konstrüksiyon / inşaat kerestesi  100 m³  Düzenli - aylık  Diğer kalite notu Kararlaştırılan fiyat
Satış - iskontolu Meşe  Doğramacılık kerestesi  12 m³  Tek seferlik sipariş/teklif  A Kararlaştırılan fiyat