Sat Meşe  Doğramacılık kerestesi  30 m³  Tek seferlik sipariş/teklif  Diğer kalite notu Kararlaştırılan fiyat
Sat Meşe  Doğramacılık kerestesi  100 m³  Düzenli - haftalık  III. Kararlaştırılan fiyat