Sat Meşe  Doğramacılık kerestesi  30 m³  Tek seferlik sipariş/teklif  Diğer kalite notu Kararlaştırılan fiyat