Sat Kayın  Doğramacılık kerestesi  20 m³  Düzenli - aylık  III. Kararlaştırılan fiyat