Sat Dişbudak  Doğramacılık kerestesi  150 m³  Düzenli - aylık    390,00 EUR / m³
Satış - iskontolu Meşe  Doğramacılık kerestesi  12 m³  Tek seferlik sipariş/teklif  A Kararlaştırılan fiyat