Sat Dairesel keresteler için çapraz kesim  Třídicí a kapovací linka KS-1  Yeni  2017    Kararlaştırılan fiyat