Satış - iskontolu Çapraz kesim testeresi - optimizör  Majer-holz doo  Yeni  2016  11 kW 22000,00 EUR / adet