Sat Bütünleşik testere / fener bili dökme  Kusing FPSFn 2000  Yeni  2014  6 kW 5000,00 EUR / adet