AGRO: Poškodení vlastníci pôdy žiadajú od prezidentky vrátenie novely zákona o pozemkových úpravách

Poškodení vlastníci pôdy a petičný výbor petície za aktívnu ochranu pôdy a odstránenie chýb a škôd žiadajú prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby novelu o pozemkových úpravách vrátila naspäť do parlamentu.
BRATISLAVA 16. decembra (SITA) - Svoju žiadosť odôvodnili snahou chrániť slovenskú pôdu a lesy a uplatniť si a zrealizovať svoje vlastnícke práva. Informovali o tom v pondelok prostredníctvom tlačovej správy.

„Žiaľ štát na nás zabudol aj v pripravovaných pozemkových úpravách napriek tomu, že sa v nich pracuje s naším vlastníctvom a my máme o ne záujem iba v prípade, že budú priamo počas konania pozemkových úprav alebo ešte pred ich spustením zároveň napravené krivdy a chyby, ktoré nám štát doteraz svojím konaním spôsobil. V súčasnosti prijatý zákon o pozemkových úpravách nápravu krívd nerieši! Komu idú sceľovať pozemky na miestach, kde pôvodní vlastníci nezostali vlastníkmi a doteraz im pôdu nik nevrátil? Pozemkové úpravy sú skvelá vec, ale iba vtedy, ak sú účastníkmi konania vlastníci, ktorí o majetok neprišli a ich rozhodovacie právomoci v konaní nie sú obmedzené tým, že im niekto dlhuje to, čo im právom patrí,“ priblížili v spoločnom stanovisku poškodení vlastníci.

Pozemkové úpravy vychádzajú podľa poškodených vlastníkov z písomnej časti katastra. „Ak sme prišli o pozemok/ky/časť pozemku v minulosti násilným odobratím, vysťahovaním (zo strany štátu), nezákonným spôsobom alebo zanedbaním povinností zo strany štátu, pozemkové úpravy nám to nevrátia a skrivodlivosti nenapravia,“ dodali poškodení vlastníci.

Poškodení vlastníci pôdy žiadajú, aby štát krivdy pochádzajúce z konaní štátnych úradov, napríklad v reštitúciách, urýchlene napravil. „Naše nepremlčateľné vlastnícke právo je premlčované zákonmi, ktoré časovo obmedzujú uplatnenie si týchto práv. Častokrát neboli naše námietky prijaté v premlčacej dobe pre nezáujem a porušenie našich práv zo strany štátu,“ dodali v pondelok.

Parlament schválil ďalšie zmeny pri pozemkových úpravách ešte 27. novembra. Novelou zákona sa majú nastaviť jednoznačné procesné a technické podmienky pozemkových úprav, týkajúce sa preukazovania dôvodu ich vykonania, určenia a zadefinovania žiadateľa, určenia podmienok či spôsobu začatia konania. Na základe novely sa vyníma konanie o pozemkových úpravách zo zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami a začleňuje sa toto špecifické konanie do samostatného ustanovenia zákona o pozemkových úpravách.


Yazarın gönderileri SITA
İlginizi çekebilecek diğer ürünler
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.